Wielki słownik japońskiej broni białej

Broń, technika wojskowa

Informacje