Bez początku, bez końca

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

Amerykański mistrz zen Jakusho Kwong pokazuje, jak dzięki zrozumieniu prostych buddyjskich praktyk i idei strzec skarbu zwyczajnych czynności codziennego życia. Spontaniczny, poetycki i pragmatyczny styl nauczania autora - przypominający jego poprzednika, rosziego Shunryu Suzukiego (w...

Cena: 32,78
Dostępność: dostępny do tygodnia