Anioły

Aforyzmy, myśli, przysłowia

Informacje

Najpiękniejsze książki, te wciąż niezapisane, rodzą się w nas. I nikt prócz nas nie dotykał ich stronic, nikt prócz nas nie smakował słów, których nauczyliśmy się na pamięć. Tych rodzących się wraz z nami, a nadaremnie poszukiwanych w innym człowieku. Najpiękniejsze książki...

Cena: 22,50
Dostępność: dostępny do tygodnia