Żydowska tradycja i literacka nowoczesność

Religia i religioznawstwo

Informacje

Żydowska tradycja eksponuje rolę tekstu źródłowego, który obrasta komentarzami, budując zarazem duchową ojczyznę ludzi żyjących w diasporze. Komentowanie jest zawsze przekładem tego, co obce, na to, co własne, a też #8211;oddaleniem od tekstu źródłowego. Od źródłowej sceny...

Spis treści