Zarządzanie portfelem projektów

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

Książka Beaty Jałochy jest pierwszą w Polsce próbą przeniesienia na grunt organizacji sektora publicznego koncepcji zarządzania portfelami projektów z jednoczesnym wskazaniem różnic w odniesieniu do zarządzania portfelami projektów w organizacjach komercyjnych. Problematyka badawcza...

Cena: 38,79
Dostępność: dostępny do tygodnia