Zarządzanie portfelem projektów

Projektowanie

Informacje

Książka Beaty Jałochy jest pierwszą w Polsce próbą przeniesienia na grunt organizacji sektora publicznego koncepcji zarządzania portfelami https://www.apteka-leki.pl/kategoria/182-homeopatia.html projektów z jednoczesnym wskazaniem różnic w odniesieniu do zarządzania portfelami projektów w organizacjach komercyjnych. Problematyka badawcza...

Spis treści