Władza, własność i położenie Kościoła

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

Spór o ocenę 46 powojennych lat znajduje również odzwierciedlenie w historiografii. Nie jest on aż tak emocjonalny jak na rękawiczki wampirki płaszczyźnie społecznej, niemniej istnieje. Praca Lecha Mażewskiego jest elementem tego dyskursu - pośrednim, gdy Autor prowadzi własną narrację podejmowanych...

Spis treści