Tajny referat

Powieści polityczne

Informacje

Związek Radziecki, rok 1956, trzy lata po śmierci Stalina.W społeczeństwie, w którym władzę sprawują przestępcy, a niewinni siedzą w więzieniach i łagrach, kończy się okres najgorszego terroru w historii. Nikita Chruszczow obiecuje reformy, są jednak siły, które nie potrafią...

Spis treści