Spacerem po Bieszczadach Część 2

Przewodniki turystyczne

Informacje

Przewodnik turystyczny, a w nim 12 ras spacerowych po połoninach.W prezentacji każdej trasy:- szczegółowa mapa trasy w skali 1:40 000 do mirapol 1:50 000,- precyzyjne opis tras, z akcentem na walory krajobrazowe i opisy przyrodnicze,- liczne fotografie z miejscami widokowymi,- ciekawostki, legendy,...

Spis treści