Przedsiębiorczość i innowacyjność terytorialna

Szkoły ponadgimnazjalne

Informacje

sala doświadczania świata

Autor książki przedstawił specyfikę przedsiębiorczości i innowacyjności jednostek osadniczych, przedsiębiorcze i innowacyjne podejście w sala doświadczania świata zarządzaniu jednostkami samorządu terytorialnego i podmiotami regionalnymi. W pracy zaprezentowano główne problemy funkcjonowania innowacyjnych...

Cena: 49,61
Dostępność: dostępny od ręki