Przedsiębiorczość i innowacyjność terytorialna

Podręczniki

Informacje

Autor książki przedstawił specyfikę przedsiębiorczości i innowacyjności jednostek osadniczych, przedsiębiorcze i innowacyjne podejście w sala doświadczania świata zarządzaniu jednostkami samorządu terytorialnego i podmiotami regionalnymi. W pracy zaprezentowano główne problemy funkcjonowania innowacyjnych...

Spis treści