Polityka rachunkowości 2017 dla instytucji kultury z komentarzem

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

pyszny piernik

W polityce rachunkowości powinniśmy określić:1) rok obrotowy i wchodzące w jego skład okresy sprawozdawcze;2) metody wyceny aktywów i pasywów pyszny piernik oraz ustalić wynik finansowy;3) sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym, zakładowego planu kont, wykazu ksiąg rachunkowych, opisu systemu...

Cena: 51,75
Dostępność: dostępny od ręki