Monokratyczne organy jednostek samorządu terytorialnego

E-książki

Informacje

Celem niniejszej publikacji jest analiza konstrukcji prawnej monokratycznego organu jednostki samorządu terytorialnego. Ustawodawca bowiem nie zdefiniował http://odjazdowa-muza.pl/zespol-eratox/ pojęcia "organ jednostki samorządu terytorialnego", co powoduje znaczne rozbieżności w rozumieniu tego terminu. Ponadto niedoskonały...

Spis treści