Ksiądz Hugo Kołłątaj

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

[...] podjęcie tematu kołłątajowskiego po ponad dwudziestu latach od ukazania się publikacji Profesora Piotra Żbikowskiego dotyczących księdza podkanclerzego http://ryoko.pl/selfservice/ wydaje się ze wszech miar słuszne. Inicjatywa Lucyny Żbikowskiej jest niezwykle cenna, nie tylko dla pamięci o Hugonie...

Spis treści