Kryzysy kreatywność i wartości

Nauki humanistyczne

Informacje

Teksty zawarte w tej książce poruszają kwestię kryzysu ujętą z różnych stron i w wielu kontekstach. W rozdziałach "Wielość http://www.funkychic.pl/pierscionki-young-funky kryzysów i wielość wartości" oraz "Kryzys a "dehumanizacja" wykorzystuję obszerne fragmenty opublikowanych już wcześniej artykułów. Pierwszy z nich to...

Spis treści