Kościół i chrześcijaństwo na ziemiach polskich Atlas historyczny

Książki tematyczne, czasopisma

Informacje

Atlas jest kartograficznym zarysem dziejów Kościoła na ziemiach polskich. Obejmuje także dzieje Kościoła po 1795 roku. Państwo polskie przestało wówczas istnieć. Kościół katolicki trwał dalej, chociaż pod wpływem władców zaborczych zmieniały się jego struktury. Czasy najnowsze...

Spis treści