Koordynacja polityki pieniężnej i fiskalnej jako przesłanka stabilności poziomu cen

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

Książka jest przeznaczona dla wykładowców i studentów makroekonomii, polityki gospodarczej, bankowości i finansów, jak również dla słuchaczy studiów podyplomowych.

Spis treści