Konieczność nieuświadomiona

Publicystyka i esej polski

Informacje

Opublikowane w tym tomie komentarze prof. Przystawy, były pisane co tydzień, od połowy lutego 2003, z przeznaczeniem dla wrocławskiego Radia Rodzina, lecz były także retransmitowane lub przedrukowywane przez polskojęzyczne media w USA, Kanadzie, a nawet w Australii.

Cena: 24,65
Dostępność: dostępny do tygodnia