Kategoria systemu międzynarodowego w badaniach stosunków międzynarodowych

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

Celem pracy jest stworzenie studium poświęconego teoretycznym znaczeniom oraz praktycznym zastosowaniom kategorii systemu międzynarodowego w nauce o stosunkach międzynarodowych. [...] Zadaniami badawczymi, które wyznaczył sobie autor, są usystematyzowanie wiedzy na temat kategorii systemu...

Spis treści