Kapitał społeczny a postawy i działania przedsiębiorcze mieszkańców Łodzi

E-książki

Informacje

Książka poświęcona jest problematyce kapitału społecznego. Zawarto w niej przegląd podstawowych koncepcji kapitału społecznego, a także charakterystykę jego poszczególnych komponentów. Skoncentrowano się też na społecznym i psychologicznym aspekcie przedsiębiorczości. Stanowi...

Spis treści