Jakość życia mieszkańców Łodzi i jej przestrzenne zróżnicowanie

E-książki

Informacje

Warunki i jakość życia pozwalają w sposób kompleksowy opisać sytuację, w jakiej znajdują się jednostki czy zbiorowości, oraz jak wypromować sklep internetowy określić ich poziom zadowolenia i poczucie satysfakcji w relacji do istniejącej infrastruktury, sytuacji gospodarczej czy stopnia zaspokojenia potrzeb...

Spis treści