Jak analizować i interpretować epikę? Poradnik dla maturzystów

Szkoły ponadgimnazjalne

Informacje

Jak analizować i interpretować epikę? Poradnik dla maturzystów to książka, która systematyzuje wiedzę na temat analizy i interpretacji kółka przemysłowe dzieła epickiego oraz ułatwia przygotowanie się do napisania wypracowania maturalnego opartego na fragmencie utworu epickiego. Książka pomoże...

Spis treści