Intensyfikacja treści we współczesnym arabskim języku literackim

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

Morfologiczne i leksykalne wykładniki funkcji ekspresywnejSkładniowe środki intensyfikacji treściSzyk wyrazów jako wykładnik funkcji ekspresywnej

Spis treści