Imagearbeit im Gesprachsdolmetschen

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

Monografia podejmuje ważną, a nieobecną w polskiej literaturze germanistycznej problematykę roli i wizerunku nadawcy w procesie tłumaczenia konsekutywnego.Praca ma charakter eksploracyjny. Przy pomocy analizy konwersacyjnej transkrybowanych fragmentów 6 autentycznych rozmów tłumaczonych...

Spis treści