Idea wielokulturowości jako wyzwanie. Dyskurs religjjny, kulturowy i społeczny

E-książki

Informacje

"Czy wielokulturowość jest wyzwaniem, zagrożeniem, czynnikiem prowadzącym do dezintegracji, czy ludzkość jest w stanie sprostać postępującej w http://www.goraldomy.pl/ szybkim tempie globalizacji, przyczyniającej się do zanikania narodowych tożsamości? Aby odpowiedzieć na to złożone pytanie należy...

Spis treści