Handel w przestrzeni wielkomiejskiej. Przykład Łodzi

E-książki

Informacje

Celem tego opracowania jest przede wszystkim identyfikacja stopnia zróżnicowania obecnej struktury przestrzennej placówek handlowych i ich blog marketing pracowników, jak też dostępności tych placówek w przestrzeni wielkomiejskiej, na przykładzie Łodzi. Podjęto również próbę typologii...

Spis treści