Hale z poligonalnym chórem zintegrowanym w architekturze gotyckiej na terenie Polski

E-książki

Informacje

Głównym celem niniejszej książki jest gruntowna analiza grupy późnogotyckich kościołów z terenu Polski, które zaliczają się do specyficznego typu przestrzennego, nazwanego przeze mnie halą z poligonalnym chórem zintegrowanym (termin ten wydaje się być bardziej prawidłowy niż jego...

Spis treści