Globalny kryzys finansowy a kraje BRIC

Ekonomia i finanse

Informacje

Funkcjonowanie rynków finansowych w warunkach kryzysu w krajach BRICOddziaływanie globalnego kryzysu finansowego na sektor bankowy krajów BRICPodejmowane działania zaradcze przez rządy i władze monetarneSytuacja gospodarcza w warunkach kryzysu i pokryzysowych.

Spis treści