Geneza i doktrynalny charakter kataryzmu francuskiego XII-XIV w.

Podręczniki akademickie

Informacje

Książka porusza fundamentalne kwestie genezy oraz charakteru i ewolucji doktryny francuskiego kataryzmu w kontekście coraz bardziej popularnej interpretacji dekonstrukcjonistycznej, negującej zarówno wschodnie korzenie kataryzmu i jego związki z wcześniejszymi wschodnimi herezjami -...

Spis treści