Faraon. Poetyka filmu

Kultura i sztuka

Informacje

FARAON POETYKA FILMU pod redakcją naukową Seweryna Kuśmierczykaw serii Monografie Arcydzieł Polskiego Kina.Monografia przynosi całościowe spojrzenie na film Faraon Jerzego Kawalerowicza,jedno z arcydzieł sztuki filmowej.Rozdziały analityczno-interpretacyjne zostały poświęcone warstwie...

Spis treści