Falki i aproksymacje

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

- wprowadzenie w aproksymację sygnałów, a w szczególności w aproksymację wykorzystującą przekształcenia falkowe- omówienie podstaw matematycznych analizy falkowej- możliwości wykorzystania analizy falkowej do modelowania i identyfikacji nieliniowych procesów dynamicznych- dostępne w...

Spis treści