En Action! 1 Podręcznik z płytą CD

Szkoły ponadgimnazjalne

Informacje

Jest to nowoczesny podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych, przeznaczony dla uczniów rozpoczynających bądź kontynuujących naukę języka francuskiego.Podręcznik umożliwia realizację podstawy programowej IV.O i IV.1 oraz uwzględnia wymogi ESOKJ.En Action przygotowuje uczniów do poziomu...

Spis treści