Dzieje bazyliki katedralnej świętych Janów w Toruniu widoki z jej wieży i...560 zadań i rozwiązań

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

W ten nurt badań nad dziejami kościoła św. św. Janów w Toruniu, średniowiecznej fary, a dzisiaj katedry, wpisuje się również najnowsza publikacja pana Zbigniewa Grochowskiego, znanego historyka i pedagoga, prawdziwego pasjonata dziejów. [...] Dzięki opatrznościowym decyzjom Jana...

Spis treści