Diagnoza zasobów kapitału społecznego w rozwoju regionalnym Polski z wykorzystaniem metody ekonomii eksperymentalnej

Ekonomia i finanse

Informacje

Niniejsza publikacja jest kontynuacją badań nad kapitałem społecznym zmierzających w kierunku poszukiwania nowych źródeł danych, nowych metod pomiaru zjawiska, pozwalających na konfrontację z dotychczasową wiedzą. Przedmiotem pracy jest analiza kapitału społecznego oraz jego...

Cena: 43,12
Dostępność: dostępny od ręki