Coolmenacja

Poezja polska

Informacje

Tomik poezji zbierający kobiece emocje i doświadczenia. Autorka nawiązuje formą wierszy do tradycji carmen figurantum (wierszy obrazkowych), przeplata https://agamar.eu/pl/c/WORKI/139 słowa z obrazami, układa słowa na kształt obrazów i ukazuje osobisty wymiar swoich związków z otaczającą rzeczywistością.

Spis treści