Bajka za bajką goni wierszyk dzieciom się pokłoni

Nauki humanistyczne

Informacje

Zbiór bajek i wierszy dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Szeroka tematyka, różnorodność formy i treści pozwalają rozwinąć w pracy z dziećmi pełen wachlarz możliwości aktywnego ich udziału w zajęciach. Didaskalia pomagają zaangażować dużą grupę uczestników,...

Spis treści