Atlas przestępczości w Polsce 3

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

Międzynarodowe badania ofiar przestępstw (ICVS), Międzynarodowe statystyki przestępczości (MSP), Wydatki resortu sprawiedliwości, zakłady karne.

Spis treści